Nuttige links

Starten met een onderneming

12manage

12manage is een Nederlandstalig kennisplatform rond management en bedrijfskunde. Verwacht hier geen fancy website, maar wel zeer veel nuttige informatie over allerlei managementmodellen en -methoden in 12 categorieën zoals Leiderschap, Supply Chain & Kwaliteit en Human Resources (met telkens een heleboel subrubrieken).
De informatie is tegen betaling.

1819

De website 1819 is het portaal van het Brussels Hoofdstedelijk gewest dat zich richt tot ondernemers en handelaars die actief zijn in de hoofdstad. U treft hier verschillende Ondernemersgidsen aan, waaronder Bedrijf starten & formaliteiten, Vestiging en Vergunningen & verplichtingen.
https://www.1819.be – rubrieken Bedrijf starten & formaliteiten, Vestiging en Vergunningen & verplichtingen (onder Ondernemersgidsen)

Agentschap Innoveren & Ondernemen

De website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen richt zich tot elke ondernemer in Vlaanderen. Of u nu een beginnende of een ervaren ondernemer bent, een buitenlandse investeerder, een groot bedrijf of een micro-onderneming, deze organisatie gidst u doorheen het overheidslandschap, informeert en adviseert. Ze gaat bv. samen met u op zoek naar een geschikte vestiging voor uw bedrijf. Bovendien informeert ze u over de wetgeving rond stedenbouw en ruimtelijke ordening en over de vergunningen die u moet aanvragen. In de rubriek Informatie, begeleiding & advies vindt u concrete adviezen voor starters (afdeling Start).
https://www.vlaio.be – rubriek Informatie, begeleiding & advies, Start

Belgische Franchise Federatie

Wenst u een eigen bedrijf op te starten of uw eigen baas te zijn? Wilt u een eigen merk in het leven roepen? De website van de Belgische Franchise Federatie helpt met raad en daad. Hier ontdekt u namelijk de verschillende structuren die de federatie en haar leden op punt gezet hebben. U vindt hier eveneens een geheel van permanente initiatieven die tot doel hebben alle concepten en initiatieven in België – maar ook in de rest van de wereld – te verenigen.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Op deze website leert u wat een merk precies is, wat door de wet gezien wordt als merk en wat niet, hoe u het kunt deponeren, wat de waarde is van een ®-teken, enz. Daarnaast biedt deze website informatie over tekeningen en modellen, hoe u ze moet deponeren, hoe het gesteld is met de regelgeving, wat het verschil is tussen een tekening of een model en een octrooi, hoelang een modelleninschrijving geldig is, enz. U kunt er ook online een merk of model registreren en een idee of concept vastleggen via een zgn. i-Depot (rubriek Ideeën). Dat is een wettelijk bewijsmiddel dat uw idee of creatie voorziet van een datumstempel.

Benelux Patent Platform

Het Benelux Octrooi Platform is een project dat op grote schaal voor de Benelux-landen in de octrooisector geïmplementeerd werd. Het bestaat uit een reeks van tools en een infrastructuur die de behandeling, de verwerking en de opvolging van octrooien gedurende hun levensduur ondersteunen.

Brussels Hoofdstedelijk gewest: ondernemen in Brussel

De website van het Brussels Hoofdstedelijk gewest biedt heel wat nuttige informatie aan voor ondernemers die zich in Brussel willen vestigen. In de afdeling Werken & ondernemen treft u een rubriek Ondernemen in Brussel aan. Daarin vindt u concrete informatie over o.a. U als zelfstandige of handelaar vestigen, Investeren in Brussel, Overheidsopdrachten, enz. Er is ook een Gids van de ondernemer voorzien met alles over het opstarten van een onderneming.

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

De website van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, kortweg EUIPO. U kunt hier o.a. online een merk of een model aanvragen.

Business Angels Netwerk Vlaanderen

Platform van het Business Angels Netwerk – gesteund door de Vlaamse gemeenschap – met contactmogelijkheden tussen ondernemers en privé-investeerders in risicodragend kapitaal (de zgn. business angels). Ze brengen niet alleen geld in, maar ook hun eigen knowhow, ervaring en contacten. Zowel aan de ondernemers als aan de business angels worden aansluitende diensten aangeboden. Op deze website komt u alles te weten over de werkwijze en de toegevoegde waarde voor de betrokkenen.

CrowdSpring

CrowdSpring ontfermt zich over het grafische aspect – bv. een logo – van een nieuw idee. Via deze internetcommunity kunt u een beroep doen op creatieve mensen overal ter wereld. De binnenlopende ontwerpen kunt u beoordelen en bijsturen, totdat er een winnaar is. CrowdSpring is Engelstalig, maar voor grafische ontwerpen speelt dat geen rol.

E-Box Enterprise

E-Box Enterprise is een afzonderlijke mailbox voor de communicatie met betrekking tot uw vennootschap. Daarin kunt u bv. uw aanslagbiljet voor de vennootschapsbelasting of de herinnering ter indiening van uw jaarrekening ontvangen.
Verschillende diensten zoals de FOD Economie, Financiën en Justitie maken daar al gebruik van, maar ook instellingen van de sociale zekerheid (zoals de RSZ en de RVA) sturen langs deze weg documenten, meldingen en verplichtingen door. Dat geldt ook steeds meer voor lokale besturen en bedrijven.
Alleen de wettelijke vertegenwoordiger van uw vennootschap kan de e-Box Enterprise activeren. Uw boekhouder kan dat niet voor u doen. Na activering kunt u (als hoofdbeheerder) wel bepaalde medewerkers of uw boekhouder toevoegen (als extra gebruikers), zodat ze eveneens toegang krijgen tot de digitale brievenbus van uw bedrijf.

E-factuur

Elektronisch factureren is snel, eenvoudig, efficiënt, voordelig en duurzaam. Deze website biedt een antwoord op de vragen inzake e-facturen van ondernemingen, cijferberoepen (zoals boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten of bedrijfsrevisoren) en consumenten. U vindt er o.a. informatie over de wetgeving, vormvereisten, aandachtspunten, enz.

E-Griffie

Voor de oprichting van een VZW is geen notaris vereist en in dat geval is het úw verantwoordelijkheid om de akte zelf neer te leggen na de oprichting. E-Griffie is een website van de FOD Justitie en helpt bij de online neerlegging van de oprichtingsakte van zo’n VZW. Inloggen doet u door middel van uw eID en een kaartlezer. Het is jammer dat u hier nog niet kunt inloggen via itsme.

Entrepreneur

Entrepreneur is een Engelstalige portaalsite rond ondernemen.

Entrepreneurship in a Box

Deze Engelstalige website verzamelt adviezen voor starters en groeiers. Een goed overzicht van de inhoud ontbreekt evenwel.

Enterprise Surveys

Enterprise Surveys is een deelsite van De Wereldbank. Die verzamelt gegevens en getuigenissen van duizenden bedrijven in een heleboel opkomende markten. Deze informatie moet dienen als benchmark voor het zakelijke en investeringsklimaat in deze economieën. Ze wordt opgesplitst in verschillende categorieën, zoals corruptie, criminaliteit, infrastructuur, innovatie en technologie, wetgeving en belasting, ...
U kunt de gegevens ook filteren per subgroep (bv. per grootte van de bedrijven), maar hier mochten de mogelijkheden naar onze mening wat uitgebreider zijn.

Espacenet

Espacenet is ontwikkeld in samenwerking met het Europees Octrooibureau (EOB). De website laat u Belgische octrooien opzoeken die gepubliceerd zijn tussen 1984 en 2 september 2014. Belgische octrooien gepubliceerd sinds 2 september 2014 kunt u raadplegen via het Benelux Patent Platform.

eStox

eStox is een digitaal effectenregister dat ontwikkeld werd door de Federatie van Notarissen en het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA). Zo’n register komt van pas telkens als de bestuurders en aandeelhouders bijeengeroepen moeten worden. Bv. bij de jaarlijkse algemene vergadering, maar ook bij een wijziging van de statuten of het doorvoeren van een kapitaalverhoging.

European Patent Office

Website van het European Patent Office. Deze website is uitgegroeid tot een uitgebreide en overzichtelijke informatiebron.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: een onderneming oprichten

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u een aparte rubriek Een onderneming oprichten terug (onder Thema’s, Ondernemingen).
Daarin treft u concrete informatie aan over o.a. de mogelijke vennootschapsvormen, het sociaal statuut, formaliteiten, verzekeringen, enz.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: intellectuele eigendom

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u in de rubriek Intellectuele eigendom (onder Thema’s) alles over de bescherming van een uitvinding, een merk, een tekening, een model, ...
Verder treft u hier naast de regelgeving alle praktische informatie aan zoals tarieven en formulieren.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vindt u informatie omtrent het starten van een nieuwe zaak. Er wordt dieper ingegaan op algemene startvoorwaarden, administratieve voorwaarden, bijzondere startformaliteiten, verplichtingen voor boekhouding en btw, fiscale verplichtingen, slaagkansen, enz.

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie voor alle kamers van koophandel in België. Daarnaast vertegenwoordigt zij ook de belangen van Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

Financieringvanondernemingen.be

Financieringvanondernemingen.be is een initiatief van Febelfin, de federatie van de financiële sector. Deze website focust op de diverse financiersmogelijkheden van zowel startende als groeiende ondernemers. De informatie is zeer uitgebreid, met o.a. tips voor uw kredietaanvraag, liquiditeits- en ondernemingsplannen, rekentools voor een kas- of leverancierskrediet, enz. Er is ook een aparte rubriek Begeleiding en steun voorzien, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen regionale, federale en Europese maatregelen.

Flanders Investment & Trade

Flanders Investment & Trade is een organisatie die ondersteuning biedt aan Vlaamse exporteurs en aan bedrijven die willen investeren in Vlaanderen. U heeft een vraag over exporteren? U heeft een probleem in een specifiek land? U wilt informatie over handelsreglementering? Dan kunt u daarvoor terecht bij Flanders Investment & Trade.
De Exportgids is alvast erg volledig en goed gestructureerd. Daarnaast vindt u er een overzicht van Subsidies en er is ook een index met Landen en Sectoren.

Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met een ruime ervaring in private equity en venture capital. Deze organisatie investeert durfkapitaal in veelbelovende hightechbedrijven in België en in het buitenland. Verder focust de maatschappij op buy-outs en groeifinanciering om bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. Om specifieke groeimarkten en activa aan te boren, werkt Gimv nauw samen met ervaren partners om fondsen en joint ventures op te zetten.

Google My Business

Zowat iedereen – dus ook uw (potentiële) klant – start zijn zoektocht via Google. Het is dan ook essentieel om hier als bedrijf maximaal aanwezig te zijn. De zoekmachine biedt met de gratis Google My Business-service de mogelijkheid om uw zaak extra in de kijker te zetten. U kunt alvast uw bedrijfsgegevens toevoegen (adres, telefoonnummer, website, openingstijden, ...) en die worden dan getoond op de Google-zoekpagina én op Google Maps. Zo hebben geïnteresseerden meteen alle informatie bij de hand. Vergeet niet om foto’s van zowel uw gevel (voor extra herkenbaarheid bij uw klanten) als van uw producten toe te voegen.
Wanneer iemand nu via Google naar uw zaak zoekt, ziet die alle informatie in een overzichtelijk kadertje. Gebruikt hij de Google-app op zijn smartphone, dan kan hij u meteen bellen door het vermelde telefoonnummer aan te klikken. Hij kan zo ook gemakkelijk een routebeschrijving opvragen via Google Maps.
Houd er wel rekening mee dat klanten beoordelingen en reviews aan uw bedrijfsprofiel kunnen toevoegen. Krijgt u een negatieve recensie, dan kunt u die niet wijzigen of verwijderen. Beschouw dat evenwel niet als een nadeel: zo’n feedback is waardevol om uw dienstverlening nog te verbeteren.
In een persoonlijk dashboard ziet u hoe vaak men o.a. uw zaak via Google gevonden heeft, op uw telefoonnummer geklikt heeft en een routebeschrijving opgevraagd heeft.

Instituut voor het Familiebedrijf

Deze website belicht familiebedrijven in al hun aspecten. U vindt hier uitleg en informatie over de kenmerken, de troeven, de processen en de structuren, de sterktes en de problemen die familiebedrijven onderscheiden van andere ondernemingen. Deze website wil dan ook een trefpunt zijn voor iedereen die betrokken is bij familiebedrijven. U vindt er o.a. praktische informatie over de familiale opvolging.

Internationale Kamer van Koophandel

Engelstalige website van de Internationale Kamer van Koophandel.

Lean Canvas

Heeft u een nieuw zakelijk idee en wilt u ook investeerders en andere zakenrelaties meekrijgen? Dan doet u er goed aan om een businessplan op te stellen. De kans is echter groot dat een té omvangrijk dossier niet gelezen wordt. Expert Ash Maurya helpt ondernemers om hun ideeën kernachtig samen te vatten op één pagina. Hij ontwikkelde daarvoor Lean Canvas, dat u gratis kunt gebruiken. U wordt op deze Engelstalige website stap voor stap doorheen het hele proces gegidst.

LogoMyWay

Overweegt u een nieuw logo voor uw zaak of voor een product? Voor een professioneel ontwerp kunt u uiteraard een grafisch designer inschakelen, maar u kunt ook een beroep doen op de internetcommunity. LogoMyWay is alvast een creatieve online marktplaats waar grafici tegen betaling hun diensten aanbieden.

MindTools

Een bedrijf of afdeling leiden houdt verantwoordelijkheden in, en vergt heel wat kennis en expertise. Bedrijfsleiders en managers vinden op de website MindTools alvast nuttige adviezen in de vorm van honderden goed gestructureerde artikels, weliswaar in het Engels. Neem eens een kijkje in de rubriek Skill Areas: daar treft u verschillende categorieën aan, waaronder Leadership Skills, Team Management, Decision Making, Problem Solving, Project Management, Time Management, Communication Skills, …
Klikt u op een bepaalde categorie, dan krijgt u een overzichtelijk menu met allerlei subrubrieken. Handig is telkens de Start Here-rubriek, die u in het vakgebied introduceert aan de hand van een inleidende lectuur. Bij elk artikel ziet u de leestijd en ratings van andere gebruikers. Heel wat artikels zijn helemaal gratis, andere gedeeltelijk.

NameChk

Door op verschillende sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Pinterest eenzelfde gebruikersnaam te kiezen, zorgt u ervoor dat u gemakkelijker gevonden wordt door uw klanten. Hiervoor de naam van uw zaak gebruiken is een evidente keuze, maar mogelijk is die al ingenomen door iemand anders. Bent u op zoek naar een alternatief, dan doet u er goed aan om dat eerst te laten analyseren door NameChk: deze webtool checkt voor meer dan 30 websites of een gebruikersnaam nog vrij is. Ook voor de naamkeuze van nieuwe producten of projecten kunt u zich laten leiden door de beschikbaarheid op NameChk.

Notaris.be

De website van de Nederlandstalige notarissen heeft een aparte afdeling Ondernemen voorzien. Daarin komt het opstarten van een zaak uitgebreid aan bod.
https://www.notaris.be – rubriek Ondernemen

Online Logo Maker

Met een goed logo kunt u de herkenbaarheid van uw zaak of product gevoelig opdrijven. Overweeg om het zelf te creëren met behulp van de webdienst Online Logo Maker. De grafische elementen zijn alvast kleurrijk. U kunt hier ook eigen afbeeldingen uploaden en integreren in uw ontwerp. Deze webdienst is gratis, maar er is ook een betalende Premium-formule met extra’s voorzien.

OvernameMarkt

Wie eraan denkt een bedrijf of een handelszaak over te nemen, kijkt het best eens op OvernameMarkt. Op deze online marktplaats worden bedrijfsprofielen gepresenteerd.
Kandidaat-overlaters kunnen hun bedrijfsprofiel hier anoniem publiceren met het oog op een bedrijfsovername. Er is ook in een aparte rubriek Bedrijfsvastgoed voorzien, waarin te koop en te huur aangeboden panden verzameld worden.

Overnameweb

Overnameweb is een initiatief waar u kunt zoeken naar over te laten ondernemingen. U zoekt er een bedrijf op activiteit, locatie, omzet, overnameprijs, ... De bedrijfsvoorstellingen zijn anoniem, maar uitgebreid. Contact opnemen kan rechtstreeks via een online formulier en zélf een bedrijf te koop aanbieden kan hier eveneens.

PMV

De website PMV verzamelt een aantal alternatieve financieringsmogelijkheden voor starters en kmo’s. U vindt er informatie over o.a. de Startlening, Cofinanciering(+) en de Winwinlening.

StartMyBusiness

De federatie van het Belgisch notariaat heeft een aparte website StartMyBusiness. Die helpt starters gratis en online bij het oprichten van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. U logt in met uw eID of via itsme. U maakt nog snel even een persoonlijk profiel aan en dan kunt u meteen aan de slag.
Na het kiezen van de gewenste rechtsvorm, komt u terecht in een dashboard waarin alle af te werken stappen vermeld worden. Zoals: de bepaling van de vennootschapsnaam, het aanduiden van de oprichters, aandeelhouders, functiehouders en ondertekenaars, het specificeren van de aandelenstructuur, het fiscaal jaar en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, en het uploaden van alle benodigde documenten. Nadat u een notaris naar keuze heeft aangeduid, wordt alle informatie automatisch naar deze persoon doorgestuurd. Het is dan hij of zij die op basis hiervan de oprichtingsakte opstelt.
Alles gebeurt dus online, inclusief de effectieve ondertekening van de akte.

Transparency International

Blijf als ondernemer ver weg van politiek instabiele systemen en markten waar omkoperij schering en inslag is. Transparency International, een organisatie die wereldwijd corruptie tracht te bestrijden, laat u nagaan hoe de situatie in bepaalde regio’s is.

UBO-register

Als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap, VZW of andere juridische entiteit, moet u in het UBO-register de zgn. uiteindelijke begunstigden of ultimate beneficial owners registreren. Dat zijn niet enkel de oprichters en de bestuurders, maar ook de aandeelhouders die meer dan een kwart van de effecten bezitten. Via een mandaat kan ook uw accountant deze formaliteit in orde brengen.

Value Based Management

Een bedrijf of afdeling leiden houdt verantwoordelijkheden in, en vergt heel wat kennis en expertise. Value Based Management is een zeer uitgebreide portal rond verschillende managementmethodes, -theorieën en -modellen. De homepagina vermeldt vijf categorieën: Strategy/Value Creation, Valuation/Decision Making, Organization/Change/Culture, Communication/Marketing en Leadership/Management. Binnen elke categorie vindt u tientallen modellen, methodes, theorieën en ‘frameworks’ terug, alfabetisch gerangschikt. Klikt u daarop door, dan krijgt u een mooie samenvatting te zien. Het betreft hier gespecialiseerde materie, maar volgens ons zou elke leidinggevende deze website moeten opslaan in zijn bookmarks.
Vaak krijgt u ook boekentips met betrekking tot de verschillende managementtheorieën. Die vindt u eveneens terug in de aparte Books-rubriek, waar u ook weer handige samenvattingen vindt.
Al deze Engelstalige informatie is gratis te raadplegen.

Verbond van Belgische Ondernemingen

Algemene portaalsite van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Vlaanderen

Dit is de informatieve website van de Vlaamse overheid, die in de rubriek Economie en ondernemen uitgebreide informatie verzamelt over het starten van een eigen zaak, vennootschappen, vergunningen, kredieten, boekhouding, fiscaliteit, sociale zekerheid, enz.
https://www.vlaanderen.be – rubriek Economie en ondernemen

World Intellectual Property Organisation

Door uw logo (online) te laten registreren, voorkomt u onrechtmatig gebruik. Als u internationaal heel erg actief bent, dan kunt u de bescherming zelfs laten uitbreiden tot meerdere landen. WIPO, de World Intellectual Property Organisation, beheert het internationale register.